Sun12172017

Last update06:26:30 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Çiçxili do Dumç̌ǩu

  • PDF

Çiçxilik stelva do ini moxtuşa golusu oç̌andinu.

Tiz mtfiri eyomtuyiz

ǩorba uç̌irinu do p̌ici oǩumç̌oxuyiz

Nosişa komoxtu, konicinu dumçǩuş neǩnaz:

-E cuma-çkimi, ğormotik gogixtaz

     mu iven ar p̌inǯi oçǩomale momçiǩo

     gixvama gixvama do Ağuztozis biçalişa mekçiǩo

Var mekçi-na dobğura do ebçǩoda

Dolomostvas sesi do memilaz fesi

     tolepe domabğaz bibirt̆aşa

     memaʒonaz nenaz mamçxomepeş anǩesi…

Dumç̌ǩu ren kesǩini ren, giçkinan içalişams

Ama a mʒika cebi do xez oǩuç̌opams.

Enžiǩu çxindi do noǯǩedu çkuni-biçiz

Çkar var uxat̆iruşa moç̌ǩidu piciz

- Sort̆i somerepezt̆i? Var gamonç̌i ti

     ma tuʒaz biçalişamt̆i var moxtu miti?

- Hak bort̆i ma, var ogni-i golobusumt̆i

Megoǯǩedi dido içalişamt̆i

boç̌andinam ar ǩele megoxosart̆i

     pt̆rağudi bibiri var moǩǯondu-i?

Mu gağoden e guri mogixtu-i?

- Var var, muşen guri momixtaz

Si t̆rağudi belki korba dogažğaseren

Obirute gyari megabşaseren

Monç̌inoraz golusvi do ibiri

Ma biçalişi upi doberi

      si ixoroni ksiner ksineri

     mu mekçart̆i xez kogeyiloski

     korba gažğaseren saziz noloski

 

 

Na goliyonu do Lazuriz na nungapu: MUSTAVA DUDULAŞİ

Helimişi XASANİ

Helimisi
Lazcanın Evrensel Şairi

Coxope

Coxope
Çocuklara Lazca İsim

93 Harbi

93 Harbi
Muhacir Lazlar

Arkeopolis

Arkeopolis
Lazika'nın Başşehri

Lazca Açıköğretim

Lazca Açıköğretim
Açıköğretim Başlıyor