Sun02182018

Last update06:26:30 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

La Fontaine-şi Skidala

  • PDF

La Fontaine kianas fabuliş maç̌are ya do dido çkineri ren. Opşa milletepek meselepe--muşi nena-nişişa goliyonez do memleketinişiz dogurez.

8 kʒapa 1621’’is (ovro kʒapa, şilyaşaşoşi do eçi do ar) Parisiz dibadu. Baba-muşi zengini t̆u do p̌ap̌azi ivaz ya do ǩiliseşi ǩolejişa mendoşǩvu dortun. Ama Mektebiz dido ǩai var aǩitxu. İrduyiz ǩilise metǩoçu do huǩuǩi biǩitxa ya do universetaşa igzalu.

Noxvenep-muşi ʒzǩari steri sade, nena uç̌imoşu ǯopxumt̆u.Osinapu steri şiirişi meselepe gedgumt̆u, skindinapes ǩoçi steri osinapamt̆u do guri var ut̆axaşa anose ǩoçepez nonžamt̆u. Franguri edebiyat̆iz opşa noǯopxepe kodudu doren.

La fontaine’işi meselepe yulva memleketepeşen moşaroneri ren. Meselepe-muşi irişi ognapu şeni uç̌arun doren; parpali steri evedi, mç̌ipeşa menžu meç̌ute gyedgeri ren. P̌anda skindinape osinapapams do bazi-ti oput̆eneri ǩoçepe-ti meselepez kelunt̆alams. Eni dido-ti lome, gveri, meli, girini do mamuli osinapapams.

La fontain’iz xai oǯirute ǩai mebogura ya do unont̆u. Romani do piyesi-ti, naǩarati gedgeri ǩider ǩideri şiiri do mektubepe-ti unç̌arut̆u.

2ʒ8 (juroşi do eçidovit̆ovro) nželi meseli-muşi , 12 (vit̆ojur) kitabiz dolonç̌areri uğun.

1695 ǯanaşi Apriliş 1ʒ-iz (vit̆osum) Parisiz doğuru.

Çkva nenapeşa meselepe-muşi golaktez ama golakteri meselepe-muşi muk orjinali na-nç̌aru steri nostonyari çkar var ivu.

Turkiyez Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret do Orhan Veli Kanıkik-ti Turkurişa kogoliyonez.

 

 

Turkurişen golaktinu: Mustafa Dudulaşi

Helimişi XASANİ

Helimisi
Lazcanın Evrensel Şairi

Coxope

Coxope
Çocuklara Lazca İsim

93 Harbi

93 Harbi
Muhacir Lazlar

Arkeopolis

Arkeopolis
Lazika'nın Başşehri

Lazca Açıköğretim

Lazca Açıköğretim
Açıköğretim Başlıyor