Sun02182018

Last update06:26:30 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Oǩomadu

  • PDF

Ar birapas var int̆ren, ar ç̌aras-ti. Birapaten ǩideri kianas, birapape muşiten ar ǩoçi miǩilu çkini-şkas. Ar kiana memişkves do oǩvaşxe muşi. Ǩata seris ar muruʒxik birapapes misiminan, xoma muşiten pskidurt eşo, xoma çkiniten tanun.


“Kianaşi ar qoropeli şeni”
Birapaten Ǩideri T̆u Kiana

Ǩata dros ar svas çelamurepe igzalan gzas, ar mutxanis mişant̆ǩobun ar çelamure.

Ǩata svas ar vava mjoraşi ǯoxle ǩuǯodgitun do çkar mskva otanaps mjorak kiana.

Kianak, mjorak, muruʒxepek ar qoropeli şinapan, ordapan, xvamupan.

Gimua tutas Bolivyas gzalepek Che’şeni ibgaran uxomeli. Çelamurepeşi ğvari yedgitun do mitik var žirops. Mjoraşi ǯoxle mç̌it̆a muruʒxoni kuditen Che, çkar mskva otanaps kiana.

Mart̆i tutas Sivasis uça iqven mjora. Cadaxepe stibunan. Uxomeli nabgart̆anşi qoropelis, çelamurepe Sivasişi gzalepes igzalan do a ti mitik var žirops. Çkar var mvoxtimuşa qoropa, Sivasişen gamulun qoropelis oǩvaşxe. Ankaraşa moxtaşi iǩibğenan ǩata noğaşen monoxtime çelamurepe, ar xapisxanaşi gale çelamureşi t̆iba dodgitun, a ti mitik var žirops.


Maisi tutas mjoraşi ǯoxle Denizi do megabrepe muşi. Mteli kiana qoropaten otanapan.

Bulobaşi tutas çkar dido bgara mvocans. Mjora-ti guşabğeri, çelamure-ti. Nazimişi vavaşǩala mjoras ginže tomalepeten Kyazimi. Taneri ndğalepe şeni .

Zuğauças, bulepes ar çelamure mpuleri ren otxo ǯanaşen doni. Kianak, mjorak xvamups qoropeli muşi.

Çkin ǩata oras, ǩata svas, ç̌it̆a ç̌it̆a viçodert şeni momocanan bgara.

Birapaten ǩideri ǩianas ar xoma gyuǩordaşi, iç̌it̆anen kiana...

Otxo ǯanaşen doni, yetimi birapapeten vibirt, vixoront. Vibirat eşo, ʒaşen ar muruʒxis axelen. Bere çkimik "Kodopskidi bekyari"-ya do ibirt̆aşi, birapaǩos vixeler ma. Kianak irki emuşen ognu Lazuri Nena, bere çkimik-ti. Ginže tomoni ar ǩoçik mogures, nena çkiniten xeleba, bgarua, qoropa.

“Oras ǩoçepe muruʒxi iqvenan ho-i”-ya do mǩitxups bere çkimik. Xo, oras ǩoçepe muruʒxi iqvenan do, birapaten ǩideri kianaşen, xoma ognan eşo tanunan, çkar var meskirun, birapa kort̆aşa serepe çkini muruʒxi do qoropaten yepşeri.
Oǩomadu ar birapas var int̆ren, ar ç̌aras-ti. Birapaten ǩideri kianas, birapape muşiten ar ǩoçi miǩilu çkini-şkas. Ar kiana memişkves do oǩvaşxe muşi. Ǩata seris ar muruʒxik birapapes misiminan, xoma muşiten pskidurt eşo, xoma çkiniten tanun.

Vibirat eşo tanun kiana...

Kyazimi cuma; bere çkimik irki Lazuri Nena skanden iguru şeni, birapaten ǩideri kianas, çkinden dişkape nodvi şeni, çkar var idi do muruʒxi iqvi şeni, iri xolo şeni didi mardi giǯumer skanda.
Birapapeten miǩili sin çkini şkas. zati birapaten ǩideri t̆u kiana...


Sinan Badişi

Helimişi XASANİ

Helimisi
Lazcanın Evrensel Şairi

Coxope

Coxope
Çocuklara Lazca İsim

93 Harbi

93 Harbi
Muhacir Lazlar

Arkeopolis

Arkeopolis
Lazika'nın Başşehri

Lazca Açıköğretim

Lazca Açıköğretim
Açıköğretim Başlıyor