Sun12172017

Last update06:26:30 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Çayi ǩala birapa

  • PDF

Si var miçkin, ma mutu var mağodu 
Mu ǩayi giǯont̆u tasepe dodu 
Var momixtams çkva skani ot̆rağodu 
Haǯ’ mu miǯume e ǩoçi-çkimi

ÇAYİ ǨALA BİRAPA

Ǩoçik not̆rağodu:
Gelapxedi raǩanişi ǩap̌ulas
Gegoǯǩer do mu dolocan zen-rubas
Domapeli ǩaobas do xaobas
Haşo mu mağodes e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Si var miçkin, ma mutu var mağodu
Mu ǩayi giǯont̆u tasepe dodu
Var momixtams çkva skani ot̆rağodu
Haǯ’ mu miǯume e ǩoçi-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Moxti e do livadepes kodirçi
Zenis met̆a raǩanepes konirçi
Var nuxondun nazi-skanis çkva ǩoçi
Xepe gomot̆axi e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Mopti e do şuris egodvi tena
Var moptiǩon heşo mu vat̆i vana
Biç̌i-ti doçili kogyodvi Kyona
Bozo gzas gegidgin e ǩoçi-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Mu boğoda vart̆a şkule iǩp̌ali
Naǩo ǯanas bikti do biburbali
Soni gamabruǯu çayiş ç̌uvali
Xes koxomoskidi e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Tamo tamo t̆ǩobaşa mixiyaman
Duğuni do ç̌andapes oxiyaman
Si izmoces gulur ǯǩarik giğaman
Toli otxo gonǯǩi e ǩoçi-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Ğali gextu zeni ǯǩaris ant̆alu
Sufras kogeskidu mç̌ǩudişi mpalu
Sole bida gzalepe omant̆alu
Ar gza komoǯiri e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Nosi şuǩa varen ki megit̆axa
Nç̌olo varen onas gelegit̆axa
Mxucis egacina şka megit̆axa
Heşo nosi moği e ǩoçi-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Purkinoras pavri pavris oǩasfer
Bozopeşi burgulepes golasfer
Mutus var ğir çkar mutus var memasfer
T̆ot̆is na gogižgvare çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Gegiğiǩon nʒas na medgin murunʒxi
Var megagnen mʒika ivi ncir ǩuʒxi
Eiseli goinǩani goǩunʒxi
Ma çkva mu goğoda e ǩoçi-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Maxenuǩon t̆ot̆i megiǩvatamt̆i
Eǩǯǩumt̆i do kyoği mogiǩvatamt̆i
Bozope ǯǩuneri biç̌i saǩat̆i
Mtel dobizabunit e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
İzabuner nç̌amepe var eganç̌en
Hemuşeni berepe var meganç̌en
Mot gegondur ar mt̆ǩo let̆a doganç̌en
Sum arşuni mbela e koç̌i-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Mot memotkvam nena-skani memağen
Ti mit̆ubun çkva guris elemağen
Bitişinam skanden met̆a mu maven
Eǩǯǩa gotǩoçare e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Ndğa giğut̆u mpalu gyaris gyaxort̆i
Var žiromt̆i paxlaş minci ipxort̆i
Var zop̌on ki mu ǩayi-ti komoxti
Vaşa toliz gaǩnas e çayi-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Ekisperi kogelaxedu avla
Ofidi bonžoli buyuği nçala
Ma heşo mažiren ǩoçiren vana
Nosiz kogamapti e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Ont̆ule raǩani çkar var dut̆ali
Gemotasi çkar mutu var gyut̆ali
Haǯi muşen gavu guri nç̌ereli
Nosi so giğut̆u e ǩoç̌i-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Ma skidalas ǩoçişi var bişine
ǯanape golilu mtel gonoşine
Mutus var ğir tipis-ti var nişine
Ora meegilu e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Ham dğalepes dido ǩoçi momixtams
Var mgorum-na paronepek gomixtams
ǯip̌iape didi nçxomik geişkvams
Haya nisimadi e ǩoçi-çkimi

Ǩoçik not̆rağodu:
Ǩoçi bore mitişa var bicginer
Ar mcixi ǯiğvelis var gebicginer
Mxuci mxucis mepçam golobiciner
Şana Lazonaşi e çayi-çkimi

Çayik not̆rağodu:
Hemindoras ma-ti ebiçiçkiler
Lazonaş zenepes gebiçiçkiler
Mitişa var bulur, var mebiçkiner
P̌anda skani bore e ǩoçi-çkimi

Çayi do ǩoçi ( juri xolo ):
Si çkimi ma skani mebisiminat
Xepe gebiǩlimat, oǩobiǩlimat
Ǩap̌et̆i ǩap̌et̆i dolobiǩlimat
Kogebixoronat Lazonaş avlas

 

Nurdoğan DEMİR (Mkui Abaşipxe)/ Çxalva 2000

Helimişi XASANİ

Helimisi
Lazcanın Evrensel Şairi

Coxope

Coxope
Çocuklara Lazca İsim

93 Harbi

93 Harbi
Muhacir Lazlar

Arkeopolis

Arkeopolis
Lazika'nın Başşehri

Lazca Açıköğretim

Lazca Açıköğretim
Açıköğretim Başlıyor