Sun02182018

Last update06:26:30 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Svarape Viçinat

  • PDF

Surimsineǯana 1999. Mṕolis vore. Ar-jur tuta ǯoxle mopti Maǩrialişen universites oǩitxuşeni. Avcilaris ar kitapçis amapti do eşo viǯǩe leksişi kitabepes.Viǯǩedi, viǯǩedi do na gamapta ya do visimadi oras ar sari kitabi tolis memolu. Ar xçe ǩvinçi putxuťu kapaği muşis. ‘Şurimşine’-ya coxonťu. Eşo meanǩaṕi ki emus, muşeni ki emuşi ǯoxle Lazuri kitabi soti var miâiriťu. Xelebate yeṕḉopi do yurdişa vigzali. Oda çkimis xvala vorťi do ar ǩai viǩitxi.

Zuğaṕiciş svara / ECE TEMELKURAN/ KIYI KİTABI

Ar ǩoçi ren, cans do cans, dodgitun, doxedun; hantepeşeni ğurun. Ar ǩoçi ren na dodgitas ğurun. Skidala, oxtimu, oâiru, oguru ren emuşeni. Aşa ǩoçişi doloxe Evliya Çelebi ren, Hezarfeni ren, uğobere Ḉoroxi ren, Mzoğauça ren! Ğuraşakis gulun, na iyavaşas giçkiťan-ki ğurun. Na dodgitas giçkiťan-ki aǯişǩule ham kianas var skidun. Aşa ǩoçepeşeni ren aya kitabi. “Yalişi Kitabi” ya coxons mara muş yali! Eko derini ren ki “onçviruşi padişai vore”-ya na tkumes ǩoçikti, oǩiťxus/onçvirus kogyoḉǩaps, şuri şvanups ǩaṕeťi.
İǩitxit gzamşinape. ‘Salaxana’peşeni ar yali ren aya kitabi; ǯoxle oǯǩedan, eǩuleti inçviran ya do. Mzoğauçaşi berepe onçviru ǩai uçkinan. Hayde!

Doloxe-çkimişi zuğa – İçimdeki Deniz /ALEJANDRO AMENABAR
Skidala cebri iqveni? Oskidu var unonna ǩoçi xolo cebri skidasinoni? Oğuru unonna xoloti “Skidi, skidi!”-ya do ontxu unoni? “Var minon ham kianaşi derdi do mutu!” ya tkumes na?...
Ramoni ya do ar ǩoçi… Mxucişen tude ťanimuşi var oxonǩanen do gecans eçdovit ǯanaşen akole cuma muşişi oxoris ar oncires.
Ar çkineri koçi… Mzoğas qoroperi. Nunǩus oḉarale yezdips do leksepeti ḉarups, mara aǯiş ǩule oskidu var unon. Uxveǯaps cuma muşis do animse muşis ki “Memişvelit, aşo do aşo doṕat do man bğura”-ya do, mara entepes var unonan.
Ramoni dido qoeropan do emuşeni-i? Mara “Ǩattaik mu tkumes eǩule çkini şeni”-ya doi? Man miçkin mara var ptkumer. Usiminit do tkvan âirit. Miepe ulun mulun Ramoni oâiramuşeni, miepeşeni medi iqvu Ramoni, miepek qures do qures “Cuncuri re-i? Oğuruti mu ren?”-ya do tkvan âirit xolo. Mara cebri âirit. Ramonişi gurişi doloxe na gecans mzoğa muḉoşi ren şaidi iqvit.
Oğuruşeni ocengu, qoropa, medi, mozoğa do Germa… Mtelli aya filmis ren. Mu oâiramu ginonanna emuşeni usiminit. Aǯişakis var usuminitna…

ŞURİMŞİNE/ Yılmaz AVCI/  Kurye yayınları 1999
ǯana 1999. Mṕolis vore. Ar-jur tuta ǯoxle mopti Maǩrialişen universites oǩitxuşeni. Avcilaris ar kitapçis amapti do eşo viǯǩe leksişi kitabepes.Viǯǩedi, viǯǩedi do na gamapta ya do visimadi oras ar sari kitabi tolis memolu. Ar xçe ǩvinçi putxuťu kapaği muşis. ‘Şurimşine’-ya coxonťu. Eşo meanǩaṕi ki emus, muşeni ki emuşi ǯoxle Lazuri kitabi soti var miâiriťu. Xelebate yeṕḉopi do yurdişa vigzali. Oda çkimis xvala vorťi do ar ǩai viǩitxi. Viǩitxi, tolepe mapşu çalamureten; viǩitxi, vizi3i. ǯoxle çetini ťu oǩitxu, muşeni-ki Lazuri alboni var miçkiťu. Mara xomate na viǩitxi do vognişeni çkimebura Lazuri alboni keşaviği do viguri. Emuşǩule Şurimşine iqu çkimi gzamşine. So na vidi dobadona çkimis, mi na ren mtellis vuǩitxi. Eşo ora moxtu ki, so na vida bâiri ki Şurimşineşi ambari çkimden ǯoxle igzaleren do hek mçumes vuǩitxa ya do. Manti viǩitxi, ar şilya fara, mis uçkin… Hem ǯanas, dobadona çkimişi Lazepek, nena muntepeşa çkvaşi tolepeten iǯǩedes, nena muntepes ǩaṕeťi geǩlimus kogyoḉǩes.
N3aşa yextas mik mu qu do ikipsna Lazuri çkini var ğuras ya do...

 

Vildan MANELİŞİ

Son Güncelleme: Perşembe, 12 Nisan 2012 11:31

Helimişi XASANİ

Helimisi
Lazcanın Evrensel Şairi

Coxope

Coxope
Çocuklara Lazca İsim

93 Harbi

93 Harbi
Muhacir Lazlar

Arkeopolis

Arkeopolis
Lazika'nın Başşehri

Lazca Açıköğretim

Lazca Açıköğretim
Açıköğretim Başlıyor